Afschrift brief Taskforce IND

Afschrift van de brief van de Inspectie Justitie en Veiligheid aan staatssecretaris Broekers-Knol (JenV). De brief gaat over de monitor van de Taskforce IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst).

Afschrift brief Taskforce IND (PDF | 7 pagina's | 2,1 MB)