Rapportage vreemdelingenketen: meer reguliere migratie, daling asielinstroom

Het aantal aanvragen voor een reguliere verblijfsvergunning is in 2018 met 9% toegenomen. Het totaal aantal asielaanvragen (eerste aanvragen, tweede en volgende aanvragen en nareizigers) lag in 2018 lager dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit de Rapportage Vreemdelingenketen 2018, die vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

De stijging van het aantal reguliere verblijfsaanvragen wordt onder meer veroorzaakt door een toename in aanvragen voor arbeid, studie en gezin. Dit betreft veel grotere aantallen dan aanvragen voor asiel. Het aantal personen dat in 2018 een eerste asielaanvraag indiende (20.350) is ten opzichte van 2017 (14.720) gestegen. Daar tegenover staat dat het aantal personen dat in 2018 in het kader van nareis naar Nederland kwam (6.460), daalde ten opzichte van het jaar daarvoor (14.490). Wanneer herplaatsing en hervestiging worden meegeteld, daalt de totale instroom naar 31.790 ten opzichte van 35.030 in 2017.

Het overzicht met aantallen incidenten op en rondom COA-locaties is uitgebreid met gegevens van Politie en het Openbaar Ministerie. Op deze manier wordt een beter, completer en meer actueel beeld geschetst van het aantal verdachte en veroordeelde COA-bewoners en de problematiek die dat met zich meebrengt. Het aantal door het COA geregistreerde incidenten lag in 2018 13% hoger dan in 2017, onder meer door een stijging in het aantal overtredingen van de COA-huisregels.