Extra aanmeldcentrum asielzoekers komt in Bant

Er is een locatie gevonden voor een extra aanmeldcentrum in Bant. Dat schrijft staatssecretaris Eric van der Burg vandaag aan de Tweede Kamer. De grond waarop het aanmeldcentrum moet komen is aangekocht door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Vandaag diende COA een officieel verzoek in bij het college van B&W van de gemeente Noordoostpolder voor de ontwikkeling van een aanmeldcentrum.

Staatssecretaris Van der Burg:

'Heel goed dat er een geschikte locatie is gevonden voor een extra aanmeldcentrum. We zetten hiermee een belangrijke stap in het beter spreiden van de druk op de asielopvang over Nederland. Dat is hard nodig, vooral voor Ter Apel. Nu is het zaak om snel aan de slag te gaan met de realisatie van het aanmeldcentrum en de daarbij horende vergunningenprocedures. Ondertussen zoeken we onverminderd door naar meer aanmeldcentra en opvanglocaties aan de ene kant en werken we aan het beheersbaar maken van de instroom en uitstroom aan de andere kant. Zo werken we stap voor stap naar een robuust, stabiel en duurzaam opvanglandschap en asielbeleid.'

Extra aanmeldcentrum

Op het aangekochte kavel in Bant kan een extra aanmeldcentrum gerealiseerd worden waar asielzoekers de eerste stappen van hun procedure doorlopen. Daarmee komt er bovenop Ter Apel, Budel en Zevenaar (voor nareis) een 4e locatie met aanmeldmogelijkheden bij. In eerste instantie zal het bij de locatie in Bant gaan om de processtappen rond identificatie en registratie en medische checks. Voor de asielzoekers die dit deel van het asielproces doorlopen, zijn zo’n 250 tot 300 opvangplekken voorzien.

Vervolg

Nu COA een formeel verzoek heeft ingediend bij de gemeente voor de realisatie van het aanmeldcentrum, is het belangrijk om in goed overleg met de gemeente tot overeenkomst te komen. De komende periode vindt dan ook intensief overleg plaats met het College van B&W en de gemeenteraad van de gemeente Noordoostpolder over de uitwerking van het aanmeldcentrum.