Minimumuurloon vanaf 2024

Op 1 januari 2024 is het verplichte minimumuurloon ingevoerd. Dat is het minimumloon per uur. Vanaf 2024 zijn er geen vaste minimum maand-, week- en daglonen meer.

De Eerste Kamer heeft tegen de extra verhoging van het wettelijk minimumloon gestemd. Hierdoor gaat de extra verhoging met 1,2% per 1 juli 2024 niet door. De reguliere indexering van het minimumloon gaat wel door.

Minimumloon per uur voor alle werknemers

Sinds 1 januari 2024 is de werkgever volgens de wet verplicht om werknemers per uur minimaal het minimumuurloon te betalen. Er geldt altijd 1 vast minimumuurloon voor alle werknemers van 21 jaar en ouder. Voor werknemers onder 21 jaar gelden sinds 1 januari 2024 vaste minimumjeugdlonen per uur. Deze minimumjeugduurlonen zijn afgeleid van het wettelijk minimumuurloon. Net als in 2023.

Hetzelfde minimumloon per uur bij alle bedrijven

Door de invoering van het wettelijk minimumuurloon op 1 januari 2024 geldt voor werknemers in alle bedrijven hetzelfde minimumuurloon.

Hoogte minimumuurloon 2024

Op 1 januari en 1 juli van elk jaar wordt het geldende minimumuurloon geïndexeerd.

Bekijk de bedragen van het minimumloon per 1 januari 2024 en de bedragen van het minimumloon voor een bbl-opleiding 2024.

Meer informatie staat in het kennisdocument wettelijk minimumuurloon 2024.