Congressen Modernisering Wetboek van Strafvordering

Door congressen wordt de praktijk bij de modernisering van het Wetboek van Stafvordering betrokken. Deze vroege en brede betrokkenheid is belangrijk voor een wetboek dat gemakkelijker in het gebruik moet zijn. Het moet de kwaliteit van de strafrechtspleging verhogen en de prestaties van de strafrechtsketen verbeteren.

CongressenOverzicht met sfeerverslagen en toespraken