WODC-onderzoeken voor nieuw Wetboek van Strafvordering

WODC-onderzoeken hebben een belangrijke plaats in het wetgevingsprogramma. De onderzoeksresultaten worden meegenomen bij het maken van de wetsvoorstellen.

Relevante WODC-onderzoeken

Hieronder staan de WODC-onderzoeken die relevant zijn voor het nieuwe Wetboek van Strafvordering. Deze onderzoeken staan op de website van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC).