Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over 1e suppletoire begroting Nationaal Groeifonds 2023

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over 1e suppletoire begroting Nationaal Groeifonds 2023