Beslisnota bij Kamerbrief met kabinetsreactie Raad voor de Toekomst

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief met kabinetsreactie Raad voor de Toekomst