Kamerbrief met kabinetsreactie Duurzaam durven denken

Minister Adriaansens (EZK) reageert op het advies 'Duurzaam durven denken' van de Raad voor de Toekomst van het Nationaal Groeifonds. Het rapport gaat over hoe het Nationaal Groeifonds rekening kan houden met het belang van zowel huidige als toekomstige generaties, met aandacht voor intergenerationele solidariteit. Hiermee wordt tevens invulling gegeven aan de motie Klaver/Segers.

Kamerbrief met kabinetsreactie Duurzaam durven denken