Duurzaam Durven Denken

Advies van de Raad voor de Toekomst over toekenning van middelen uit het Nationaal Groeifonds. Het rapport gaat over hoe het Nationaal Groeifonds rekening kan houden met het belang van zowel huidige als toekomstige generaties, met aandacht voor intergenerationele solidariteit.

Duurzaam Durven Denken