Beslisnota bij Kamerbrief reactie op rapport Natuurbrandsignaal ’23

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief reactie op rapport Natuurbrandsignaal ’23 (PDF | 2 pagina's | 212 kB)