Beslisnota bij Kamerbrief over vraag wat het betekent voor het vestigingsklimaat in Nederland en de vergunningverlening als de natuurherstelverordening al dan niet wordt aangenomen