Kamerbrief over Natuurnetwerk Nederland

Brief van staatssecretaris Dijksma (EZ) aan de Tweede Kamer over de voortgang in de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland (NNN), voorheen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).