Beantwoording Kamervragen over het moeten wijken van een dassenburcht voor een nieuwbouwwijk

Minister Schouten (LNV) stuurt de Tweede Kamer antwoord op schriftelijke vragen over het moeten wijken van een dassenburcht voor een nieuwbouwwijk. De vragen die zijn gesteld door het Tweede Kamerlid Wassenberg (PvdD).