Wijziging van de Regeling Natuurbescherming en de Omgevingsregeling

Concept van de regeling van de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties tot wijziging van de Regeling natuurbescherming en de Omgevingsregeling (stikstofreductie en natuurverbetering).