Kamerbrief over commissieverzoek Voortgangsrapportage Natuur in relatie tot natuurdoelanalyses en beleidsdoorlichting

Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) informeert de Tweede Kamer over het onderdeel natuurkwaliteit in de negende Voortgangsrapportage Natuur en relateert deze aan zowel de natuurdoelanalyses als de beleidsdoorlichting natuur uit 2021. Dit op verzoek van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Kamerbrief over commissieverzoek Voortgangsrapportage Natuur in relatie tot natuurdoelanalyses en beleidsdoorlichting