Kamerbrief over openstelling Subsidieregeling permanente reductie rechten op de inzet van staand net en zegen in het IJsselmeergebied

Minister Adema (LNV) stuurt de Tweede Kamer de Subsidieregeling permanente reductie rechten op de inzet van staand net en zegen in het IJsselmeergebied. De regeling biedt vissers de mogelijkheid om tegen een marktconforme vergoeding afstand te doen van (een deel) van hun rechten om met staand want of de zegen op schubvis te vissen in het IJsselmeer.

Kamerbrief over openstelling Subsidieregeling permanente reductie rechten op de inzet van staand net en zegen in het IJsselmeergebied