Beantwoording vragen over voortgang kabinetsdoelstellingen voor 2030

Minister Adema (LNV) en minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) beantwoorden vragen over de voortgang van de doelstellingen voor 2030, van het kabinet Rutte IV . De vragen zijn van de Kamerleden Van der Lee en Stultiens (beiden GroenLinks-PvdA). De antwoorden gaan in op de doelstellingen over halvering van de stikstofuitstoot in 2030 en 15% van de landbouwgrond voor biologische landbouw (en een Europees doel van 25%).

Beantwoording vragen over voortgang kabinetsdoelstellingen voor 2030