Ambtelijke verkenning impact verslechteringsverbod buiten Natura 2000-gebieden van de verordening Natuurherstel

Ambtelijke verkenning naar de effecten van de verordening Natuurherstel. De verkenning is een 1e vingeroefening naar de impact van de verordening in Nederland en met name het verslechteringsverbod daarbinnen.

Ambtelijke verkenning impact verslechteringsverbod buiten Natura 2000-gebieden van de verordening Natuurherstel (PDF | 36 pagina's | 625 kB)