Wanneer kom ik in aanmerking voor subsidie voor natuurbeheer?

Als landeigenaar kunt u subsidie aanvragen voor de instandhouding van planten en dieren op uw land. Voor de subsidie komen agrariërs in aanmerking. Of particuliere eigenaren van bos of natuurgrond.

Subsidie natuurbeheer

Op de site van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland staan verschillende subsidies voor (agrarisch) natuurbeheer. Bijvoorbeeld: