Overzicht reikwijdte omgevingsvergunning

In deze publicatie vindt u informatie over toestemmingen die opgaan in de omgevingsvergunning.

Datum van uitgave: juli 2009 / bestelcode: 9222