Kamerbrief uitkomsten bestuurlijk overleg Omgevingswet 26 mei 2021

Minister Ollongren informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van het bestuurlijk overleg over de Omgevingswet op 26 mei 2021. Zij meldt onder meer dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet is verplaatst naar 1 juli 2022. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

Kamerbrief uitkomsten bestuurlijk overleg Omgevingswet 26 mei 2021 (PDF | 7 pagina's | 377 kB)