Antwoorden op Kamervragen over programmatische aanpak portefeuille Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over de programmatische aanpak voor de portefeuille Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening voor de komende jaren. De Eerste Kamerfracties van PVV en PvdD hebben deze vragen gesteld.