Achtergronddocument bij PlanMER NOVI - De Staat van de fysieke leefomgeving

Dit achtergronddocument ‘De staat van de fysieke leefomgeving’ is een bijlage bij de milieueffectrapportage voor de Nationale Omgevingsvisie (NOVI).