Afschrift van brief en advies EcO over Plan van aanpak Evaluatie Omgevingswet

Afschrift van een brief en advies van de Evaluatiecommissie Omgevingswet (EcO) over een Plan van aanpak met betrekking tot de evaluatie van de Omgevingswet.

Afschrift van brief en advies EcO over Plan van aanpak Evaluatie Omgevingswet