Evaluatie Omgevingswet

Een speciale commissie gaat vanaf 2024 de Omgevingswet evalueren. De evaluatie moet duidelijk maken hoe de Omgevingswet in de praktijk uitpakt en of de wet zijn doel bereikt. De commissie is onafhankelijk. De evaluatie duurt 5 jaar.

Taken van de Evaluatiecommissie Omgevingswet

De Evaluatiecommissie Omgevingswet heeft 3 taken:

1. Adviseren over inrichting Monitor Werking Omgevingswet (voor 1 januari 2024)

Vóórdat de commissie de Omgevingswet evalueert, komt er een monitor om informatie te verzamelen en bij te houden over de werking van het nieuwe omgevingsrecht in de praktijk. De evaluatiecommissie adviseert over de inrichting van de Monitor Werking Omgevingswet. De evaluatiecommissie heeft het advies aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gestuurd.

2. Uitbrengen jaarlijkse reflectierapportage (2024 – 2027)

De evaluatiecommissie brengt 4 keer een reflectierapport over de werking van de Omgevingswet in de praktijk. In de reflectierapporten staat hoe de Omgevingswet in de praktijk uitpakt. Met ieder jaar speciale aandacht voor de werking van een belangrijk onderdeel van de wet. Bijvoorbeeld het omgevingsplan of de omgevingsvergunning.

Hiervoor gebruikt de commissie onder andere uitkomsten van de Monitor Werking Omgevingswet en signalen uit de praktijk die de commissie ontvangt.

3. Evalueren Omgevingswet (2028)

De evaluatiecommissie gaat de werking en de effecten van de Omgevingswet in de praktijk in kaart brengen. De evaluatiecommissie richt zich daarbij onder andere op de volgende vragen:

  • Zijn de 4 verbeterdoelen van het omgevingsrecht gerealiseerd?
  • Zijn de wetten en besluiten (wettelijk kader) van de Omgevingswet geschikte middelen om de maatschappelijke doelen van die wet te realiseren?
  • Hoe helpt de Omgevingswet burgers, bedrijven, organisaties en overheden bij de uitvoering van hun projecten?

Het evaluatierapport verschijnt naar verwachting in 2029. Hoe de evaluatiecommissie de evaluatie van de Omgevingswet gaat aanpakken staat in haar Plan van Aanpak Evaluatie. De minister heeft dit plan op 4 december 2023 naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd.