Wanneer heb ik recht op bijzondere bijstand?

Bijzondere bijstand is een uitkering waarmee u extra en bijzondere kosten kunt betalen. De gemeente bepaalt of u hier recht op heeft. Hierbij kijkt de gemeente naar uw individuele omstandigheden en financiële situatie. 

Voorwaarden bijzondere bijstand

U heeft mogelijk recht op bijzondere bijstand als u onder andere voldoet aan de volgende voorwaarden: 

  • u woont rechtmatig in Nederland;
  • u heeft onvoldoende inkomen en vermogen om de kosten zelf te betalen;
  • u bent 18 jaar of ouder;
  • uw kosten moeten aantoonbaar, onvoorzien en noodzakelijk zijn;
  • u heeft kosten door bijzondere of dringende omstandigheden;
  • de kosten kunnen niet op een andere manier worden vergoed.

Uw gemeente kan u vertellen welke voorwaarden in uw situatie nog meer gelden.

Gift of geldlening

Uw gemeente beoordeelt of u de bijzondere bijstand als gift of als lening krijgt. 

Hulp voor gezinnen met een laag inkomen

Gezinnen met kinderen tot 18 jaar met een laag inkomen kunnen hulp vragen aan de gemeente. Gemeenten kunnen extra ondersteuning geven aan gezinnen met kinderen, bijvoorbeeld met een kindpakket. Dit is een pakket met de meest noodzakelijke behoeften voor kinderen om extra's mee te kunnen doen. Bijvoorbeeld bonnen voor kleding en zwemlessen.

Vragen over bijzondere bijstand

Heeft u vragen over uw situatie? Neem dan contact op met uw gemeente of met de sociaal raadslieden van uw gemeente. Heeft uw gemeente geen sociaal raadslieden? Kijk dan voor sociaal raadslieden bij u in de buurt op de website van Sociaal Werk Nederland. Voor gratis juridisch advies kunt u contact opnemen met het Juridisch Loket.