Rapport Bedreiging en bescherming

Dit rapport is een Tussenevaluatie van de netwerkaanpak van het Netwerk Weerbaar Bestuur. In 2023 bestaat het Netwerk Weerbaar Bestuur (NWB) vijf jaar. In die jaren heeft het NWB gewerkt aan het vergroten van de weerbaarheid van decentrale politieke ambtsdragers en ambtelijke organisaties, waar het gaat om intimidatie, bedreiging, agressie en verleiding tot niet-integer gedrag.

Rapport Bedreiging en bescherming