Wanneer kan ik als OR-lid ontslag krijgen?

Als lid van de ondernemingsraad (OR) heeft u ontslagbescherming. Dit betekent dat een mogelijk ontslag niks te maken mag hebben met uw OR-lidmaatschap.

Redenen voor ontslag OR-lid

Bent u OR-lid? Uw werkgever kan u om die reden niet ontslaan. Situaties waarin u wel ontslag kunt krijgen, zijn bijvoorbeeld: 

  • sluiting van (een deel van) het bedrijf;
  • verval van uw arbeidsplaats door bedrijfseconomische redenen. Daarbij geldt dat u tenminste 26 weken heeft gewerkt op de arbeidsplaats die vervalt;
  • wanneer uw gedrag aanleiding geeft tot ontslag op staande voet (bijvoorbeeld bij fraude of diefstal).

Dit geldt ook als u lid bent van de personeelsvertegenwoordiging (PVT).

U kunt natuurlijk wel zelf ontslag nemen. Of zelf akkoord gaan met uw ontslag.

Ontslagbescherming voor betrokkenheid bij OR

U heeft ook ontslagbescherming als u bij het werk van de OR betrokken bent. Dit is wanneer:

  • u zich inspant om een OR in te stellen;
  • u kandidaat-ondernemingsraad lid bent (tot en met de verkiezingen);
  • u ex-ondernemingsraad lid bent (tot 2 jaar na lidmaatschap);
  • u lid bent van een voorbereidingscommissie.