Wanneer kan ik als OR-lid ontslag krijgen?

Als lid van de ondernemingsraad (OR) heeft u ontslagbescherming. Alleen in bijzondere gevallen kunt u ontslag krijgen.

Redenen voor ontslag OR-lid

Bent u OR-lid? Dan kan uw werkgever u alleen ontslaan:

  • bij sluiting van (een deel van) de onderneming;
  • bij verval van uw arbeidsplaats wegens bedrijfseconomische redenen.  Daarbij geldt dat u ten minste 26 weken heeft gewerkt op de arbeidsplaats die vervalt;
  • wanneer uw gedrag aanleiding geeft tot ontslag op staande voet (bijvoorbeeld bij fraude of diefstal); 
  • als het ontslag geen verband houdt met uw OR-lidmaatschap.

Dit geldt ook als u lid bent van de personeelsvertegenwoordiging (PVT).

Betrokken bij het werk van de OR?

U heeft ook ontslagbescherming als u bij het werk van de OR betrokken bent. Dit is wanneer:

  • u zich inspant om een OR in te stellen;
  • u kandidaat-ondernemingsraad lid bent (tot na de verkiezingen);
  • u ex-ondernemingsraad lid bent (tot 2 jaar na lidmaatschap);
  • u lid bent van een voorbereidingscommissie.