Wet werk en zekerheid: Ontslag wegens een verstoorde arbeidsverhouding (factsheet werkgevers) - geldit tot 1-1-2020

Met de invoering van de Wet werk en zekerheid veranderen de regels rondom ontslag. In deze factsheet staat op hoofdlijnen beschreven waarmee u rekening moet houden als u een werknemer wilt ontslaan wegens een verstoorde arbeidsverhouding.

Meer weten? Bekijk alle brochures voor werkgevers over het nieuwe ontslagrecht.