Wet werk en zekerheid: Ontslag wegens andere omstandigheden (factsheet voor werkgevers) - geldig tot 1-1-2020

Met de invoering van de Wet werk en zekerheid veranderen de regels rondom ontslag. In deze factsheet staat op hoofdlijnen beschreven waarmee u rekening moet houden als u een werknemer wilt ontslaan wegens andere omstandigheden, die niet al expliciet in de wet aangemerkt zijn als redelijke grond voor ontslag.

Meer weten? Bekijk alle brochures voor werkgevers over het nieuwe ontslagrecht.