Wet werk en zekerheid: Ontslag van een payrollwerknemer (factsheet voor werkgevers) - geldig tot 1-1-2020

Met de invoering van de Wet werk en zekerheid veranderen de regels rondom ontslag. In deze factsheet staat op hoofdlijnen beschreven waarmee payrollwerkgevers rekening moeten houden als zij een payrollwerknemer willen ontslaan.

Meer weten? Bekijk alle brochures voor werkgevers over het nieuwe ontslagrecht.