Wet werk en zekerheid: Ontslag wegens het zonder deugdelijke grond niet nakomen van re-integratieverplichtingen (factsheet werkgevers) - geldig tot 1-1-2020

Met de invoering van de Wet werk en zekerheid veranderen de regels rondom ontslag. In deze factsheet staat op hoofdlijnen beschreven waarmee u rekening moet houden als u een werknemer wil ontslaan omdat hij zijn re-integratieverplichtingen niet nakomt.

Meer weten? Bekijk alle brochures voor werkgevers over het nieuwe ontslagrecht.