Wet werk en zekerheid: Ontslag van een werknemer met een tijdelijk contract (factsheet voor werkgevers) - geldig tot 1-1-2020

Met de invoering van de Wet werk en zekerheid veranderen de regels rondom ontslag. In deze factsheet staat op hoofdlijnen beschreven waarmee u rekening moet houden als u een werknemer met een tijdelijk contract wilt ontslaan.

Meer weten? Bekijk alle brochures voor werkgevers over het nieuwe ontslagrecht.