Wet werk en zekerheid: Uw werknemer neemt ontslag (factsheet voor werkgevers) - geldig tot 1-1-2020

Met de invoering van de Wet werk en zekerheid veranderen de regels rondom ontslag. In deze factsheet staat op hoofdlijnen beschreven waarmee u rekening moet houden als uw werknemer ontslag neemt.

Meer weten? Bekijk alle brochures voor werkgevers over het nieuwe ontslagrecht.