WAB: Ontslag en cumulatiegrond - informatie voor werknemers

In deze factsheet wordt toegelicht wat er per 1 januari 2020 verandert in de regels rondom ontslag en wat dit voor u als werknemer betekent.