Besluit op Wob-verzoek over vertrekregelingen of WNT regelgeving of ontslagregelingen en of mobiliteitsdienstverbanden

Verzoek om informatie over vertrekregelingen of WNT regelgeving of ontslagregelingen, en of mobiliteitsdienstverbanden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Besluit op Wob-verzoek over vertrekregelingen of WNT regelgeving of ontslagregelingen en of mobiliteitsdienstverbanden (PDF | 3 pagina's | 1,4 MB)

Documenten bij besluit op Wob-verzoek over vertrekregelingen of WNT regelgeving of ontslagregelingen en of mobiliteitsdienstverbanden (PDF | 22 pagina's | 6,7 MB)