Hoe hoog is de ontslagvergoeding als ik 50 jaar of ouder ben?

Bij ontslag kunt u een financiële vergoeding krijgen als u aan de voorwaarden voldoet. Dit heet de transitievergoeding. Als u 50 of ouder bent bij ontslag kan het zijn dat uw vergoeding hoger is. De hogere vergoeding voor 50-plussers is een tijdelijke regel die tot 2020 geldt.

Voorwaarden transitievergoeding 50-plusser

U moet aan een aantal voorwaarden voldoen om voor de transitievergoeding voor 50-plussers in aanmerking te komen:

  • u bent op het moment van ontslag 50 jaar of ouder;
  • u bent op het moment van ontslag minstens 10 jaar in dienst geweest;
  • uw werkgever had gemiddeld minimaal 25 werknemers in dienst (tijdens het laatste halfjaar voorafgaand aan het jaar waarin de ontslagprocedure is gestart). Hierbij tellen payrollmedewerkers mee.

De transitievergoeding voor ontslagen werknemers van 50 jaar of ouder is tijdelijk en geldt tot 2020.

Berekenen hoogte transitievergoeding 50-plusser

De hoogte van de transitievergoeding wordt bepaald op basis van uw maandsalaris en het aantal halve dienstjaren (periode van 6 maanden).

De vergoeding is maximaal € 79.000 bruto. Als uw jaarsalaris hoger is dan € 79.000, is de vergoeding maximaal 1 bruto jaarsalaris. In 2019 is de vergoeding maximaal € 81.000 bruto.

Voor een indruk van de hoogte van de transitievergoeding vult u de rekentool transitievergoeding voor werknemers in. Let op: de transitievergoeding geeft een idee. De werkelijke vergoeding kan anders uitvallen.

Hoofdregel berekenen transitievergoeding:

U krijgt:
1/6 maandsalaris per elk half dienstjaar in de eerste 10 jaar van uw arbeidsovereenkomst.
1/4 maandsalaris per half dienstjaar dat u langer dan 10 jaar in dienst bent geweest.

Rekenregel vanaf uw 50e:

U krijgt 1/2 maandsalaris per elk half dienstjaar vanaf uw 50e. Dit gaat in vanaf de eerste volledige periode van 6 maanden nadat u 50 bent geworden.

Rekenvoorbeeld transitievergoeding 50-plusser

Stel: u wordt ontslagen na een dienstverband van 15 jaar. Uw dienstverband begon op 1 januari 2001. U bent op 1 april 2011 50 geworden. U was toen 10 jaar en 3 maanden in dienst. 
De hoogte van de transitievergoeding wordt dan als volgt berekend:

  • 1-1-2001 t/m 31-12-2010: 1/6 maandsalaris x 20 halve dienstjaren = 3 + 1/3 maandsalaris
  • 1-1-2011 t/m 30-6-2011: 1/4 maandsalaris x 1 half dienst jaar = 1/4 maandsalaris
  • 1-7-2011 t/m 31-12-2015: 1/2 maandsalaris x 9 halve dienstjaren = 4 1/2 maandsalaris

Uw transitievergoeding is in dit voorbeeld dus 8 + 1/12 maandsalaris.