Wanneer mag ik op staande voet worden ontslagen?

Uw werkgever mag u alleen op staande voet ontslaan als hij hiervoor een geldige reden heeft. Deze reden moet hij u direct vertellen. Bij een geldige reden voor ontslag op staande voet wordt uw arbeidsovereenkomst per direct beëindigd.

Geldige reden voor ontslag op staande voet

Redenen voor ontslag op staande voet zijn ernstige misdragingen op het werk. Bijvoorbeeld wanneer u:

  • steelt;
  • fraudeert;
  • in ernstige mate niet de bekwaamheden heeft om het werk te verrichten;
  • werk weigert zonder goede reden.

Werkgever kan betaling loon direct stoppen

Uw werkgever hoeft bij een geldige reden voor ontslag op staande voet uw loon niet langer te betalen.

Geen recht op WW-uitkering

Wordt u vanwege een geldige reden op staande voet ontslagen? Dan heeft u geen recht op een WW-uitkering. U kunt mogelijk wel aanspraak maken op een bijstandsuitkering van uw gemeente.

Vergoeding werkgever ontslag op staande voet

Heeft u de werkgever door opzet of schuld een dringende reden gegeven om u op staande voet te ontslaan? Dan moet u aan uw werkgever een vergoeding betalen.

Niet eens met ontslag

U kunt binnen 2 maanden de rechter verzoeken het ontslag ongedaan te maken. In plaats daarvan kunt u ook een verzoek indienen voor een financiële vergoeding bij de kantonrechter.

Bij een vast contract of tijdelijk contract dat tussentijds kan worden opgezegd, bepaalt de rechter de hoogte van de vergoeding. Voor het negeren van de opzegtermijn is de vergoeding gelijk aan het loon dat u zou hebben ontvangen over de geldende opzegtermijn. De kantonrechter kan, als hij dat billijk vindt, deze vergoeding verlagen maar niet tot minder dan het loon voor 3 maanden.

Bij een tijdelijk contract dat niet tussentijds kan worden opgezegd, is de vergoeding gelijk aan het bedrag dat u aan loon zou hebben ontvangen als het tijdelijke contract van rechtswege zou zijn geëindigd. De kantonrechter kan, als hij dat billijk vindt, deze vergoeding verlagen, maar niet tot minder dan het loon voor 3 maanden.