De oorlog in Oekraïne en veiligheid in Nederland

Wat betekent de oorlog in Oekraïne voor de veiligheid van Nederland? Er zijn op dit moment geen aanwijzingen voor specifieke dreigingen voor Nederland, maar de ontwikkelingen in het conflict volgen elkaar snel op. Dat maakt dat het dreigingsbeeld snel kan veranderen.

Tips en adviezen bij dreigende crisis

Het is begrijpelijk dat u zich zorgen maakt over de oorlog die Rusland in Oekraïne is begonnen. De Nederlandse overheid biedt allerlei informatie over hoe u zich kunt voorbereiden op een crisis. Er zijn geen extra adviezen vanwege de oorlog in Oekraïne.

Bescherming tegen straling

Er is op dit moment geen verhoogde dreiging op een kernongeval. Bij een ongeval bij bijvoorbeeld een kerncentrale in Oekraïne zijn geen directe maatregelen nodig omdat de afstand te groot is.

De Rijksoverheid ontvangt vooral veel vragen over de situatie in Oost-Europa. En de eventuele effecten ervan op de veiligheid in Nederland. Dit zijn de meest gestelde vragen:

Vragen over jodiumtabletten

Digitale aanvallen

Het conflict in Oekraïne heeft ertoe geleid dat partijen in het conflict digitale middelen inzetten of dat van plan zijn. Op dit moment zijn de cyberaanvallen vooral gericht op doelwitten binnen Oekraïne en Rusland.

Het Nationaal Cyber Security Centrum heeft tot nu toe geen concrete aanwijzingen dat digitale aanvallen in relatie tot de oorlog in Oekraïne op dit moment impact hebben op Nederland. Maar het NCSC sluit eventuele gevolgen en aanvallen in Nederland in de toekomst niet uit.