Kamerbrief bij Jaarverslag ILT IOD

Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer het Jaarverslag 2023 van de Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Hij geeft een korte toelichting.

Kamerbrief bij Jaarverslag ILT IOD