Beslisnota bij Voortgangsbrief gezagsmodule en Internationale Kinderontvoering

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Voortgangsbrief gezagsmodule en Internationale Kinderontvoering