Voortgangsbrief gezagsmodule en Internationale Kinderontvoering

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over de voorgenomen uitrol van de gezagsmodule binnen het Personen- en Familierecht. Met deze module kunnen uitvoeringsorganisaties binnen de jeugdbescherming en het veiligheidsdomein sneller gezagsinformatie verkrijgen uit de Basisregistratie Personen (BRP). Daarnaast gaat hij in op diverse acties op het terrein van internationale kinderontvoering.

Voortgangsbrief gezagsmodule en Internationale Kinderontvoering