Wanneer erken ik een kind en wanneer vraag ik ouderlijk gezag aan?

U erkent een kind als u en de moeder niet getrouwd zijn, en geen geregistreerd partnerschap hebben. Hierdoor wordt u volgens de wet ook ouder van het kind. En u krijgt gezamenlijk gezag met de moeder. U kunt dan meebeslissen over de opvoeding van het kind.

Gezamenlijk gezag door erkenning vanaf 1 januari 2023

Erkent u als ongehuwde of niet-geregistreerde partner een kind? Dan krijgt u sinds 1 januari 2023 automatisch het gezamenlijk gezag met de moeder. Er zijn uitzonderingen

Kind erkennen

U erkent het kind als u niet getrouwd bent of geen geregistreerd partnerschap heeft met de moeder. Erkenning van u is dan nodig om de juridische ouder te worden. U bent dan volgens de wet ouder van het kind. Anders is alleen de moeder de juridische ouder van het kind. U krijgt een aantal rechten en plichten als u het kind erkent.

Ouderlijk gezag aanvragen bij erkenning kind voor 1 januari 2023

Bent u niet getrouwd en heeft u geen geregistreerd partnerschap met de moeder van het kind, maar heeft u het kind voor 1 januari 2023 wel erkend? Dan krijgt u niet automatisch het ouderlijk gezag. Zonder ouderlijk gezag kunt u volgens de wet niet meebeslissen over de opvoeding van uw kind. Ook kunt u dan niet optreden als zijn of haar wettelijk vertegenwoordiger. Die neemt beslissingen voor bijvoorbeeld een minderjarige die dat volgens de wet nog niet zelf kan. U krijgt een aantal rechten en plichten bij ouderlijk gezag.

Aanvraag via rechter

Ouderlijk gezag betekent dat de juridische ouder(s) verantwoordelijk zijn voor de opvoeding en verzorging van het kind. U vraagt samen gezag aan bij de rechter als het kind voor 1 januari 2023 erkend is. Dit kan digitaal of schriftelijk via het formulier gezamenlijk gezag aanvragen. U heeft hiervoor geen advocaat nodig.

Voogdij

Het gezag kan ook bij iemand anders dan de juridische ouder, of bij een instelling liggen. Dit heet dan voogdij.