Maatregelen overheid tegen overgewicht

Overgewicht en obesitas zijn belangrijke volksgezondheidsproblemen. De Rijksoverheid wil meer doen om overgewicht en obesitas te voorkomen en te verminderen. Bijvoorbeeld door gezond eten te stimuleren, sporten en bewegen aantrekkelijker te maken en te zorgen voor een gezondere (eet)omgeving en betere zorg.

Maatregelen tegen overgewicht en obesitas

De overheid wil dat in 2040 niet meer dan 38% van de volwassenen overgewicht heeft. En niet meer dan 9,1% van de jongeren. In het Nationaal Preventieakkoord staan maatregelen tegen overgewicht en obesitas. De overheid zet zich hier samen met andere partijen voor in.

Gezonde voeding door: 

  • consumenten meer producten in de supermarkt te laten kopen die in de Schijf van Vijf horen. Bijvoorbeeld door te communiceren welke producten in de Schijf van Vijf passen en de gezonde keuze de makkelijke keuze te maken;
  • consumenten duidelijk te maken welk product een betere keuze is in vergelijking met dezelfde soort producten. Daarvoor wordt het voedselkeuzelogo Nutri-Score op 1 januari 2024 ingevoerd;
  • het aantal calorieën en de hoeveelheid suiker in frisdranken, koek, snoep, chocola en zuivel te verlagen. Het streefpercentage is om ten opzichte van 2012 bij frisdranken 30% minder calorieën te verkopen in 2025;
  • te zorgen dat drinkwater makkelijk te vinden is door extra watertappunten op publieke plekken en in scholen.

Meer sporten en bewegen door:

  • in de kinderopvang een gezonde leefstijl met meer bewegen gewoner te maken. De helft van de kinderopvanglocaties moet straks een geschoolde medewerker voor gezondheid hebben;
  • het makkelijker te maken om op de fiets naar school of het werk te gaan.

Een gezondere (eet)omgeving en betere zorg door:

  • gezondere kinderopvang, sportkantines, schoolkantines, pretparken, bedrijfsrestaurants enzovoort. Ongeveer 60% van de gemeenten is een JOGG-gemeente. Dat moeten er nog meer worden. JOGG-gemeenten organiseren activiteiten in de wijk en werken gemeenten aan een gezonde omgeving voor kinderen;
  • samen te werken aan de gezondheid van de jeugd, passende ondersteuning en zorg voor kinderen met overgewicht;
  • volwassenen met een coach te laten kijken naar hun leefstijl. Zij kunnen een gecombineerde leefstijlinterventie krijgen.

Gezond gewicht bij jongeren normaal maken

Als een gezonde leefstijl in de omgeving normaal is, hebben kinderen en jongeren vaker een gezond gewicht. Daarom organiseren gemeenten activiteiten in de wijk en werken ze aan een gezonde omgeving voor kinderen. Bijvoorbeeld door sportkantines gezonder te maken.

Lees meer over dit soort initiatieven op de website van JOGG.

Gezonde scholen

Scholen (basis- en voortgezet onderwijs en mbo) kunnen een vignet Gezonde School halen. Scholen met dit vignet hebben altijd aandacht voor gezond eten of meer sport en bewegen. Heeft uw school nog wat hulp nodig bij het halen van dit vignet? Dan kan die(financiële) ondersteuning krijgen vanuit het programma gezonde school. 

Gezonde schoolkantines

Scholieren moeten makkelijker voor gezond eten en drinken kunnen kiezen. Daarom maken scholen het aanbod in de schoolkantines steeds gezonder. Ook noemen ze het onderwerp gezonde voeding steeds vaker in hun beleidsplan. Het programma Gezonde Schoolkantine van het Voedingscentrum ondersteunt scholen hierbij.

Gezonde kinderopvang

Een gezonde leefstijl moet al in de kinderopvang dagelijkse praktijk zijn. In de eerste levensjaren ontwikkelen kinderen namelijk hun smaak. Ook bepalen die jaren hoe(veel) kinderen bewegen. Daarom zijn er bijvoorbeeld gratis trainingen voor medewerkers van voorschoolse voorzieningen, zoals de kinderopvang en peuterspeelzalen. Zodat zij weten hoe gezonde kinderopvang werkt.

Informatie over gezond eten, gezonde eetomgeving en sporten

Medewerkers in de gezondheidszorg en het onderwijs kunnen informatie vinden bij onder andere het Voedingscentrum en het Kenniscentrum Sport: