Maatregelen overheid tegen overgewicht

Overgewicht en obesitas zijn belangrijke volksgezondheidsproblemen. De Rijksoverheid wil meer doen om overgewicht en obesitas te voorkomen en te verminderen. Bijvoorbeeld door gezond eten te stimuleren, sporten en bewegen aantrekkelijker te maken en te zorgen voor een gezondere (eet)omgeving en betere zorg.

Maatregelen tegen overgewicht en obesitas

In het Nationaal Preventieakkoord staan maatregelen tegen overgewicht en obesitas. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil dat samen met andere partijen bereiken met de volgende inzet:

Gezonde voeding door: 

  • consumenten meer producten in de supermarkt te laten kopen die in de Schijf van Vijf horen. Bijvoorbeeld door te communiceren welke producten in de Schijf van Vijf passen en de gezonde keuze de gemakkelijke keuze te maken;
  • het aantal calorieën en de hoeveelheid suiker in frisdranken, koek, snoep, chocola en zuivel te verlagen. Het streefpercentage is om ten opzichte van 2012 bij frisdranken 30% minder calorieën te verkopen in 2025;
  • te stimuleren dat in de omgeving van mensen drinkwater makkelijker beschikbaar komt. Bijvoorbeeld via watertappunten op publieke plekken en in scholen;

Meer sporten en bewegen door:

  • in de kinderopvang een gezonde leefstijl met meer bewegen gewoner te maken. De helft van de kinderopvanglocaties moet straks een geschoolde medewerker voor gezondheid hebben;
  • het makkelijker te maken om op de fiets naar school of het werk te gaan.

Een gezondere (eet)omgeving  en betere zorg door:

  • Sinds 1 januari 2019 gecombineerde leefstijlinterventie aan te bieden. Hiermee kunnen volwassenen met een coach aan de slag met hun leefstijl.
  • Gemeenten stimuleren om JOGG gemeente te worden. JOGG gemeenten organiseren activiteiten in de wijk en werken gemeenten aan een gezonde omgeving voor kinderen. Stimuleren van gezondere kinderopvang, sportkantines, schoolkantines, pretparken, bedrijfsrestaurants etc.
  • Met een ketenaanpak overgewicht samen te werken aan de gezondheid van de jeugd, passende ondersteuning en zorg voor kinderen met overgewicht.

Lees meer over de maatregelen in het Nationaal Preventieakkoord.

Jongeren op gezond gewicht (JOGG)

Het programma Gezonde Jeugd Gezonde Toekomst (JOGG) gelooft in de kracht van een gezonde omgeving. JOGG wil dat kinderen en jongeren leven in een omgeving waarin een gezonde leefstijl normaal is. Via dit programma organiseert gemeenten activiteiten in de wijk en wordt gewerkt aan een gezonde omgeving voor de kinderen. Een voorbeeld van een JOGG initiatief is Team:fit, dat werkt aan gezondere sportkantines.

Gezonde scholen

Scholen (basis- en voortgezet onderwijs en mbo) kunnen een vignet Gezonde School halen. Scholen met dit vignet hebben altijd aandacht voor gezond eten of meer sport en bewegen. Heeft uw school nog wat hulp nodig bij het halen van dit vignet? Dan kunt u (financiële) ondersteuning krijgen vanuit het programma gezonde school. 

Het aanbod in de schoolkantines wordt steeds gezonder, door het programma Gezonde Schoolkantine van het Voedingscentrum. Dit programma stimuleert scholieren gezonder te eten. En dat gezonde voeding op scholen in het beleidsplan wordt opgenomen. De Schoolkantine Brigade van het Voedingscentrum helpt scholen hierbij.

Gezonde kinderopvang

De aanpak Gezonde Kinderopvang helpt om een gezonde leefstijl onderdeel te maken van de dagelijkse praktijk in de kinderopvang. Bijvoorbeeld via gratis trainingen voor professionals in de kinderopvang. In de eerste levensjaren ontwikkelen kinderen hun smaak. Ook bepalen deze jaren hoe(veel) kinderen bewegen. Mede daarom is een gezonde leefstijl zo belangrijk op voorschoolse voorzieningen zoals de kinderopvang en peuterspeelzalen.

Informatie over gezond eten, gezonde eetomgeving en sporten

Volwassenen, professionals in de gezondheidszorg en professionals in het onderwijs kunnen terecht bij onder andere het Voedingscentrum en het Kenniscentrum Sport. Het Voedingscentrum geeft informatie over gezonde voeding en tips om op gewicht te blijven en het Kenniscentrum Sport geeft informatie over sport en bewegen. Op de website Volksgezondheidenzorg.nl staat een overzicht van alle gezondheidsgevolgen van overgewicht.