Overgewicht terugdringen

De Rijksoverheid wil overgewicht en obesitas terugdringen door mensen te stimuleren gezonder te eten en meer te bewegen. Verschillende partijen zoals scholen en gemeenten helpen daarbij.

Kinderen wennen snel aan een ongezonde leefstijl. En voorkomen is beter dan genezen. Daarom geeft de Rijksoverheid geld aan programma’s die zorgen dat kinderen en jongeren gezonder gaan eten en meer gaan bewegen.

Jongeren op gezond gewicht

Het programma Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) wil dat kinderen en jongeren leven in een omgeving waarin een gezonde leefstijl normaal is. Via JOGG bieden gemeenten activiteiten in de wijk. Bijvoorbeeld via de gezonde sportkantine.

Gezondheidsprogramma voor scholen

Met het programma de Gezonde Schoolkantine kunnen scholen het aanbod in hun schoolkantine verbeteren. Zo kunnen jongeren op school gezond eten. De Schoolkantine Brigade van het Voedingscentrum helpt scholen hierbij.

Daarnaast kunnen scholen een vignet Gezonde School halen. Scholen met dit vignet hebben altijd aandacht voor gezond eten in de school. Dit programma wordt uitgevoerd door instellingen uit de gezondheidszorg en het onderwijs:

Zij krijgen hiervoor geld van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Landbouw, Natuur en Voedsel (LNV).

Op de kinderopvang

In de eerste levensjaren ontwikkelen kinderen hun smaak. Ook bepalen deze jaren het beweeggedrag. Daarom is een gezonde leefstijl zo belangrijk op voorschoolse voorzieningen zoals de kinderopvang en peuterspeelzalen. Daarnaast zijn ouders in deze fase bereid aandacht te geven aan een gezonde leefstijl.

De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) ondersteunen dit met de aanpak Gezonde Kinderopvang. Een onderdeel daarvan is bijvoorbeeld gratis trainingen voor professionals in de kinderopvang.

Informatie over gezond eten

Volwassenen en professionals in de gezondheidszorg kunnen terecht bij onder andere het Voedingscentrum. Het Voedingscentrum geeft informatie over gezonde voeding en tips om op gewicht te blijven.

Gevolgen van overgewicht

Overgewicht schaadt de gezondheid. Het verhoogt bijvoorbeeld de kans op suikerziekte  en hart- en vaatziekten. Kinderen met overgewicht worden vaak gepest. Ook hebben ze vaker last van depressieve gevoelens. Op de website Volksgezondheidenzorg.nl staat een overzicht van alle gezondheidsgevolgen van overgewicht.

Uitvoering van verschillende gezondheidsprogramma’s

Overgewicht en obesitas hebben verschillende oorzaken. Daarom is het belangrijk dat het onderwijs, de kinderopvang, de gemeente en de zorg dit gezamenlijk aanpakken. Binnen de gezondheidsprogramma’s is nadrukkelijk aandacht voor deze samenwerking. Gemeenten krijgen bijvoorbeeld hulp via het programma Care for Obesity. Dit programma werkt met een model. Het model leert de verschillende professionals beter samen te werken bij de aanpak van problematisch overgewicht. 

Nationaal Programma Preventie

Overgewicht terugdringen is een belangrijk doel van Alles is gezondheid: het Nationaal Programma Preventie (NPP). Dit programma wil de groei van het aantal mensen met een chronische ziekte terugdringen. Daarnaast moet het programma ook de grote gezondheidsverschillen tussen hoog- en laagopgeleiden verkleinen.

Nationaal Preventieakkoord

Door roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik aan te pakken kan de gezondheid van heel veel Nederlanders verbeteren. Nederland. Gezonde voeding is bijvoorbeeld een maatregel voor iedereen, niet alleen voor mensen met overgewicht. En door roken te voorkomen, zijn er minder meerokers. Daarom heeft de Rijksoverheid een Nationaal Preventieakkoord gesloten. Daarin staan afspraken tussen meer dan 70 verschillende organisaties in Nederland.

Documenten