Hulp bij schulden in Nederlandse Gebarentaal (NGT)

U kunt uw schulden op verschillende manieren oplossen. De video (in gebarentaal) zet ze op een rij. U kunt bijvoorbeeld uw uitgaven verminderen of uw inkomen aanvullen. Of een betalingsregeling met uw schuldeiser af spreken. Neem contact op met uw gemeente als u het niet zelf kunt oplossen. 

Hulp bij schulden in Nederlandse Gebarentaal (NGT)

Hoe kom ik van mijn schulden af?

Het is belangrijk om beginnende schulden zo snel mogelijk aan te pakken. Zo voorkomt u dat uw schulden zo groot worden dat u het niet meer zelf kunt oplossen. Er zijn verschillende manieren om uw schulden op te lossen. Wacht niet te lang met hulp zoeken.

Beginnende geldproblemen zelf aanpakken

Heeft u schulden, maar vormen deze nog geen grote problemen voor u? Maak dan een overzicht van uw uitgaven, maandelijkse inkomsten en schulden. Op de website van het Nibud staat hoe u dat doet.

Ga na hoe u uw uitgaven kunt verminderen of uw inkomen kunt aanvullen. Misschien lukt het om zo uw probleem aan te pakken.

Betalingsregeling treffen met schuldeisers

Heeft u problemen met het aflossen van uw schulden? Probeer dan eerst om tot een aflossingsregeling met uw schuldeisers te komen. U spreekt dan bijvoorbeeld af dat u binnen een bepaalde periode uw schulden in termijnen afbetaalt. Meestal is dat een maandelijkse aflossing.

Uw schuldeiser is niet verplicht om uw betalingsregeling te accepteren.

Wat als u er zelf niet uit komt?

Als u er zelf niet uit komt, neem dan contact op met uw gemeente. De gemeente kan u in contact brengen met een schuldhulpverlener. De meeste gemeenten schakelen hiervoor erkende organisaties in zoals gemeentelijke kredietbanken, gespecialiseerde schuldhulpverlenende instellingen of maatschappelijk werk.

Binnen 4 weken nadat u zich bij de gemeente heeft gemeld, hoort u welke hulp u kunt verwachten. Als de gemeente u gaat helpen, start er een intensief traject. Voordat u het traject in gaat, moet u precies weten hoeveel schulden u heeft en bij wie. De schuldhulpverlener bepaalt wat nodig is om uw geldproblemen op te lossen.

Bedrag voor basisbehoefte levensonderhoud

Heeft u te maken met beslag op uw uitkering of loon of wordt een schuld verrekend met uw uitkering of toeslagen? Dan moet de schuldeiser een bedrag waarmee u in uw basisbehoefte voor levensonderhoud moet kunnen voorzien niet meetellen. Dit is de zogenaamde beslagvrije voet. Meer informatie hierover vindt u op de website Uw belastingvrije voet.