Hulp bij schulden in Nederlandse Gebarentaal (NGT)

U kunt uw schulden op verschillende manieren oplossen. De video (in gebarentaal) zet ze op een rij. U kunt bijvoorbeeld uw uitgaven verminderen of uw inkomen aanvullen. Of een betalingsregeling met uw schuldeiser af spreken. Neem contact op met uw gemeente als u het niet zelf kunt oplossen. 

Hoe kom ik van mijn schulden af?

Het is belangrijk om beginnende schulden zo snel mogelijk aan te pakken. Zo voorkomt u dat uw schulden zo groot worden dat u het niet meer zelf kunt oplossen. Er zijn verschillende manieren om uw schulden op te lossen. Wacht niet te lang met hulp zoeken.

Beginnende geldproblemen zelf aanpakken

Heeft u schulden, maar vormen deze nog geen grote problemen voor u? Maak dan een overzicht van uw uitgaven, maandelijkse inkomsten en schulden. Op de website van het Nibud staat hoe u dat doet.

Ga na hoe u uw uitgaven kunt verminderen of uw inkomen kunt aanvullen. Misschien lukt het om zo uw probleem aan te pakken.

Betalingsregeling treffen met schuldeisers

Heeft u problemen met het aflossen van uw schulden? Probeer dan eerst om tot een aflossingsregeling met uw schuldeisers te komen. U spreekt dan bijvoorbeeld af dat u binnen een bepaalde periode uw schulden in termijnen afbetaalt. Meestal is dat een maandelijkse aflossing.

Uw schuldeiser is niet verplicht om uw betalingsregeling te accepteren.

Wat als u er zelf niet uit komt?

Als u er zelf niet uit komt, neem dan contact op met uw gemeente. De gemeente kan u in contact brengen met een schuldhulpverlener. De meeste gemeenten schakelen hiervoor erkende organisaties in zoals gemeentelijke kredietbanken, gespecialiseerde schuldhulpverlenende instellingen of maatschappelijk werk.

Binnen 4 weken nadat u zich bij de gemeente heeft gemeld, hoort u welke hulp u kunt verwachten. Als de gemeente u gaat helpen, start er een intensief traject. Voordat u het traject in gaat, moet u precies weten hoeveel schulden u heeft en bij wie. De schuldhulpverlener bepaalt wat nodig is om uw geldproblemen op te lossen.

Bedrag voor basisbehoefte levensonderhoud

Heeft u te maken met beslag op uw uitkering of loon of wordt een schuld verrekend met uw uitkering of toeslagen? Dan moet de schuldeiser een bedrag waarmee u in uw basisbehoefte voor levensonderhoud moet kunnen voorzien niet meetellen. Dit is de zogenaamde beslagvrije voet. Meer informatie hierover vindt u op de website Uwbeslagvrijevoet.nl.