Verkiezingen in Nederlandse Gebarentaal (NGT)

Vanaf 18 jaar mag u stemmen. U heeft daarvoor een stempas nodig. Als u zelf niet kunt stemmen, kunt u iemand anders vragen dit voor u te doen. Hoe u stemt, op wie en waar, wordt in deze video uitgelegd.

Verkiezingen

Mag ik stemmen?

Elke Nederlander met kiesrecht mag vanaf zijn 18e jaar stemmen. Stemmen is niet verplicht.  Een rechter kan iemand uitsluiten van het kiesrecht. Dat kan alleen bij bepaalde misdaden die in de wet worden genoemd. Deze mensen mogen dan bij geen enkele verkiezing stemmen.  

Wat heb ik nodig om te stemmen?

U heeft een stempas nodig om te kunnen stemmen. De gemeente stuurt u de stempas toe.
Met de stempas kunt u in elk stembureau binnen uw gemeente stemmen. 
Ook heeft u een identiteitsbewijs nodig. Dat kan zijn: uw paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument. Het bewijs mag maximaal 5 jaar zijn verlopen.

Waar kan ik stemmen?

Op de stempas staat het dichtstbijzijnde stembureau. U krijgt ook een overzicht thuisgestuurd met alle adressen waar u kunt stemmen. 

Kan ik in een andere gemeente stemmen?

Als u wilt stemmen in een andere gemeente dan waar u woont, heeft u een kiezerspas nodig. Bijvoorbeeld als je woont in Amsterdam en je wilt stemmen in Rotterdam. De kiezerspas vraagt u aan bij de gemeente. Met deze pas kunt u in heel Nederland stemmen. 
Bij gemeenteraadsverkiezingen kunt u alleen stemmen in de gemeente waar u staat ingeschreven.

Op wie kan ik stemmen?

Uiterlijk 14 dagen voor een verkiezing ontvangt u van uw gemeente een kandidatenlijst. Op deze lijst staan de namen van de partijen en hun kandidaten. 

Hoe moet ik stemmen?

Bij het stembureau ontvangt u een stembiljet. Hierop kunt u in het stemhokje met een rood potlood kiezen voor uw kandidaat. Daarna vouwt u het stembiljet zo op dat uw keuze niet zichtbaar is en stopt het in de stembus. 
De stemhokjes in het stemlokaal moeten zo zijn neergezet dat niemand kan zien op wie u stemt. Alleen als u een lichamelijke beperking heeft, mag u hulp krijgen in het stemhokje. 

Kan iemand anders voor mij stemmen?

U kunt iemand machtigen om voor u te stemmen. Bijvoorbeeld als u ziek bent of op vakantie in het buitenland. 

Iemand machtigen met uw stempas

U kunt iemand machtigen met uw stempas. Dit kan alleen als u en de gemachtigde in dezelfde gemeente wonen. U ondertekent samen de achterkant van de stempas. 
De gemachtigde neemt uw stempas en een kopie van uw identiteitsbewijs mee naar het stembureau. Hij moet ook zijn eigen identiteitsbewijs laten zien.

Iemand machtigen met een machtigingsformulier

Wilt u iemand machtigen uit een andere gemeente? Dan heeft u een machtigingsformulier nodig. Dit formulier vraagt u aan bij uw gemeente. U en de gemachtigde ondertekenen dit formulier. De gemachtigde krijgt daarna een volmachtbewijs waarmee hij voor u kan stemmen. U kunt het formulier tot uiterlijk 5 dagen voor de verkiezingsdag indienen. Is dat niet gelukt? Dan kunt u bij de balie van uw gemeente regelen om bij volmacht te stemmen. Dit kan tot op de dag voor de stemming, tot 12.00 uur.

Vragen?

Heeft u vragen over verkiezingen? Stel die aan uw gemeente. U kunt daarvoor zelf een tolk NGT of schrijftolk inschakelen.