Waar vind ik informatie over de AVG in Nederlandse Gebarentaal?

U vindt de informatie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in onderstaande video in Nederlandse Gebarentaal (NGT).

Waarom zijn er nieuwe regels over privacy?

Organisaties willen tegenwoordig veel meer van u weten. Zij slaan al deze gegevens ergens op. Ook laten we zelf overal sporen achter. Zoals bij een aankoop op internet. Maar ook offline. Denk aan de telefoonwinkel, waar de verkoper een kopie van uw identiteitsbewijs vraagt als u een abonnement afsluit. Daarom zijn er sinds 25 mei 2018 nieuwe privacyregels. Ze staan in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De AVG zorgt ervoor dat uw gegevens beter worden beschermd. Ook digitaal.

Wat is er voor u veranderd?

U heeft meer privacyrechten. Hierdoor heeft u meer controle op wat een organisatie van u weet. Dit zijn uw rechten.

Recht op inzage

Dit betekent dat u een organisatie mag vragen of deze persoonsgegevens van u heeft vastgelegd. En welke gegevens dat zijn. U hoeft geen reden te geven voor dit verzoek.

Recht op herstel van fouten en aanvulling

U mag een organisatie vragen uw persoonsgegevens te verbeteren of aan te vullen. Dat kan als de verzamelde persoonsgegevens fout of onvolledig zijn.

Recht op verwijdering gegevens

Een organisatie moet uw persoonsgegevens in een aantal gevallen wissen. Bijvoorbeeld als de organisatie uw gegevens niet meer nodig heeft voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Maar u heeft ook het recht om bepaalde verouderde of foute privacygevoelige informatie te laten verwijderen.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Dit houdt in dat u het recht heeft om de persoonsgegevens te ontvangen die een organisatie van u verwerkt. U kunt deze gegevens dan zelf opslaan voor persoonlijk gebruik of doorgeven aan een andere organisatie.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om organisaties te vragen om minder persoonsgegevens van u te verwerken. Het recht geldt bijvoorbeeld als de verzamelde gegevens mogelijk onjuist zijn. De organisatie mag die gegevens dan niet gebruiken voordat ze gecontroleerd zijn.

Recht bij geautomatiseerde beslissingen

Dit betekent dat u er recht op heeft dat een medewerker uw gegevens beoordeelt en erover een besluit neemt. Wil bijvoorbeeld een bank een besluit nemen over uw kredietaanvraag op basis van automatisch verwerkte gegevens? En wordt uw aanvraag geweigerd? Dan kunt u de organisatie vragen een nieuw besluit te nemen waarbij een mens de gegevens beoordeelt.

Recht om bezwaar te maken

U heeft het recht aan een organisatie te vragen uw persoonsgegevens niet meer te gebruiken. Dit heet het recht van bezwaar. U kunt om persoonlijke redenen van het recht van bezwaar gebruikmaken. Daarnaast geldt het recht van bezwaar ook als een organisatie uw persoonsgegevens gebruikt voor direct marketing.

Reactie organisatie op uw verzoek

Organisaties moeten binnen 1 maand uw verzoek uitvoeren en laten weten dat dat is gebeurd. Organisaties kunnen uitstel vragen als ze meer tijd nodig hebben.

Klacht over gebruik persoonsgegevens

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? En komt u er samen met de organisatie niet uit? Dan kunt u dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens via het klachtenformulier op de website https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/klachtenformulier

Ook kunt u naar de rechter gaan. Als u naar de rechter wilt, start u een verzoekschriftprocedure. Dit doet u door een brief te schrijven aan de kantonrechter. U heeft hierbij geen advocaat nodig.

Meer weten over de nieuwe privacyregels? Kijk op https://hulpbijprivacy.nl/