Beslisnota minister APP bij Aanbiedingsbrief Kamervragen over verantwoordingsstukken SZW

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota minister APP bij Aanbiedingsbrief Kamervragen over verantwoordingsstukken SZW