Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over verantwoordingsstukken SZW

Minister Van Gennip (SZW) en minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) bieden de Tweede Kamer de antwoorden aan op vragen over het Jaarverslag SZW 2022, het bijbehorende verantwoordingsonderzoek van de Algemene Rekenkamer en de slotwet SZW 2022.

Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over verantwoordingsstukken SZW